Mötesreferat från styrelsemöte 19/2018

By Christian Nygård
30.08.2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 19 /2018

Plats: E-post möte

Tid: 28.8.2018 kl. 10.11

Närvarande:

Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Melina Weckman, Camilla Mäkinen

 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 

  • Start Helsinki beviljades klubbstatus vid SHS
  • En studeranderepresentants suppleantplats vid Univeristetskollegiet har lediganslagits
  • En studeranderepresentants suppleantplats i institutionen för marknadsföring och logistik, samt en suppleantplats i institutionen för redovisning och handelsrätt har lediganslagits

 

 

Mötet avslutades 12:36