Styrelsens mötesreferat 30-2017

By Generalsekreterare
05.12.2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, III våningen.

Tid: 29.11.2017 kl.12.00

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Tomas Granholm
Jens Nyström
Alina Anderson
Oscar Byman
Ida Andersén
Henna Konsti
Melina Weckman
Edvard Björk
Amos Schalin

Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:

  • CN beviljades kapitallån för 2018
  • Godkännande av proposition till Unikollegiet
  • Godkännande av proposition till disciplinnämnden
  • Idrottskommitténs projektbidrag nekades

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

  • Budget och verksamhetsplan 2018
  • inbjudningar