För företag

Vill ert företag få synlighet bland Hankeiter?

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) erbjuder företag olika sätt att nå Hankeiter. SHS är alltid intresserade av företagssamarbete, och vi diskuterar gärna med företag av olika slag. Vi erbjuder olika slags synlighetspaket för att hjälpa er nå våra studentkårsmedlemmar.

Våra företagssamarbeten sköts av vår ena Näringslivsutskott. Näringslivsutskottet 2018 leds av styrelsens näringslivsansvarige William Stjernberg.

Kontakt: william.stjernberg@shs.fi