Ansök om stipendium från Svenska ekonomie studenters stiftelse senast 17.11!

By Styrelsen
05.11.2019

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) ändamål är att vara en förenande länk för studerande vid Svenska handelshögskolan och att stödja studerandes samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. SESS uppfyller sitt ändamål bl.a. genom att dela ut understöd till studerande. Vid tidigare utdelningar har ändamål som främjar flera personer eller ett allmännyttigt syfte prioriterats framom personliga ändamål.

Din ansökan bör vara i PDF-format och innehålla uppgifter om vem som söker understöd och till vilket syfte. Ansökan bör också tydligt specificera hur stort belopp den är på samt hur beloppet skulle användas. Ange också i ansökan om det för ändamålet har beviljats understöd från andra instanser. Om ansökan är projektbaserat önskar vi att du i ansökan inkluderar en budget.

Stiftelsen kommer att meddela varje sökande separat om beslut om utdelning. Understödet betalas ut under december. Vänligen notera att stiftelsen kan kräva rapportering av understödets användning i efterhand.

Skicka ansökan till sess@shs.fi
Frågor kan riktas till SESS ordförande Henna Konsti eller Vice ordförande Ida Andersen på sess@shs.fi

Svenska ekonomie studenters stiftelse
Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att stödja studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär. Dessutom stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och alumner, initiativ kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och aktörer som gynnar stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar flera personer framöver enskilda individer.

Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: SveCasa och Casa Security (aka IB Bokhandel). SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar du studierelaterade material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är också delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.

Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd publiceras på SHS.fi. Också ansökningstiden för stiftelsens understöd publiceras på shs.fi.

Vid frågor kan du kontakta stiftelsens styrelseordförande Henna Konsti eller vice ordförande och företagsansvariga Ida Andersén på sess@shs.fi