SHS hires a Financial- and adminstrative secretary

By Henna Konsti
26.11.2018

This position requires fluent swedish and the ad is therefore only in swedish.

SHS söker en ekonomi- och förvaltningssekreterare!

Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS har som mål att skapa en bättre studievardag för hankeiter. Vi söker nu en ekonomi- och förvaltningssekreterare för att ansvara för och utveckla studentkårens ekonomi- och förvaltningsprocesser.

Anställningen som ekonomi- och förvaltningssekreterare är en tillsvidareanställning och vi önskar att du kunde börja senast i Januari. Arbetstiden är 5-10 timmar per vecka. Till uppgifterna hör löpande ekonomiadministration på studentkåren, uppföljning och planering av ekonomin tillsammans med styrelsen och generalsekreteraren, medlemsservice samt kansli- och förvaltningsuppgifter, inklusive arkivering. Arbetet utförs i huvudsak i studentkårens lokaliteter på Casa Academica och på Hanken i Tölö, Helsingfors.

Som fördelar beaktas:

  • kunnande av bokföring och ekonomisk administration
  • påbörjade högskolestudier
  • erfarenhet av föreningsverksamhet
  • du är energisk, öppen & flexibel
  • du har ett öga för både detaljer och större helheter
  • du är ansvarstagande och har laganda

Vi erbjuder Dig:

  • timlön och utmanande arbetsuppgifter, där du får ta ansvar och utvecklas inom ekonomiadministration och förvaltnings- och serviceprocesser
  • en varierad och flexibel arbetsrytm i en ungdomlig arbetsgemenskap
  • nära kontakter till högskole- och företagsvärlden

 

Skicka en fritt formulerad ansökan och CV i PDF-format till ansokan@shs.fi. Skicka din ansökan så fort som möjligt, men senast söndagen den 9.12.2018 med rubriken Ekonomi- och förvaltningssekreterare. En del av sökandena kallas till intervju under veckan 49/50. Vid behov kan vi även intervjua elektroniskt. Alla sökande meddelas personligen om resultatet i rekryteringen.

Tilläggsinformation om arbetets innehåll och rekryteringsprocessen:

Styrelseordförande Henna Konsti, 040 4842160 eller per e-post henna.konsti@shs.fi.