Är du nästa ordförande för IHD?

By Styrelsen
09.04.2018

Vill du leda det team som ordnar den bästa veckan på skolåret?

Posten som International Helsinki Days ordförande är nu öppen för sökande.

Som ordförande för IHD har du en unik möjlighet att leda och göra ett projekt för internationella studeranden, helt enligt ditt team och dina önskemål. Det är en helhet som innefattar alla delar, så nåstintill ett självständigt organ. Teamet ordnar allt från spons till näringslivskontakter och internationell koordination.

Den verksamhet som du kommer bedriva är rekrytering av ditt team under hösten varefter den huvudsakliga planeringen och ordnanet av veckan kommer att hända. Här är ditt ansvar att hålla koll och leda ditt team till bästa förmåga. På våren sker verkställandet av veckan.

Det är en relativt kort period som ger mycket, både erarenhet och mervärde. Det är utmanande, tidvis intensivt och en erfarenhet utan dess like.

Är du nästa ordförande för IHD?

Skicka in din ansökan till ansokan@shs.fi senast den 22.4. Beskriv kort dig själv och varför just du skulle passa som nästa ordförande. Din ansökan kommer behandlas på Studentkårens fullmäktigemöte 26.4.

Jag, Hampus Djupenström(hampus.djupenstrom@shs.fi) I egenskap av sittande ordförande svarar mer än gärna på alla frågor som uppkommer.

Med Vänlig Hälsning,
Hampus Djupenström
International Helsinki Days ordförande 2018