Redo för #stysselife? Snart börjar styrelserekry 2019!

By Henna Konsti
04.11.2018

Brinner du för studentkårsaktivitet? Söker du nya utmaningar? Är du redo för det absolut roligaste och mest givande året på Hanken?

Det är snart tid att söka till SHS Styrelsen 2019. Själva ansökan öppnar då nästa styrelsebildare har blivit vald av fullmäktige, men den nuvarande styrelsen svarar gärna redan nu på frågor angående de olika styrelseposterna! Observera, att styrelseposterna 2019 kan se annorlunda ut beroende på hur nästa styrelsebildare väljer att bygga upp sin styrelse.

Läs mer om de enskilda posterna nedan. Du når de olika representanterna på förnamn.efternamn@shs.fi eller vid personlig kontakt. Alla styrelsemedlemmar berättar mer än gärna mera om sina ansvarsområden till alla intresserade t.ex över en kaffe eller liknande!

 

Kårordförande

Jag heter Henna Konsti och är styrelseordförande, dvs jag är den operativa ledare av studentkåren. Till mina uppgifter som ordförande hör att koordinera styrelsens arbete, överse kårens verksamhet och föra studentkårens talan. Jag sitter också som SHS representant i Finlands Ekonomer och jobbar mycket med Finlands Studentkårers Förbund. Ifall du är intresserad att söka till styrelseordförande för nästa år lönar det sig att söka som styrelsebildare. Ta kontakt med mig, jag svarar gärna på alla frågor!

 

Viceordförande, strategi och internationella ärenden

Jag heter Ida Andersén och fungerar som viceordförande i styrelsen. Arbetet går ut på att stöda ordföranden och styrelsen med allmänna uppgifter. Jag har till exempel hållit möten om Henna inte kunnat närvara, tagit hand om årsfestinbjudningar, varit ansvarig över ordnandet av vappen och kårsemi samt mat och övrig bjudning till olika mindre evenemang som styrelsen ordnat. Internationella ärenden har gått ut på att vara i kontakt med våra nordiska samarbetspartner och undersöka nya möjligheter för oss att erbjuda mer internationell verksamhet för våra medlemmar. Dessutom har jag under hösten varit ansvarig över arbetet kring nästa års budget och verksamhetsplan och över andra administrativa arbetsuppgifter. Eftersom min post varit ny finns det ännu inga klara arbetsuppgifter och därför har jag fått vara ganska kreativ med vad jag gjort. Jag berättar gärna mer om vad jag pysslat med under året så tveka inte att kontakta mig om du är intresserad av att söka till styrelsen 2019.

 

Utbildningspolitik

Mitt namn är Filip Styrström och jag är ansvarig för utbildningspolitik i styrelsen. I praktiken betyder det att jag fungerar som länken mellan studentkåren och Hanken och bevakar våra medlemmars intressen genom att sitta i olika arbetsgrupper och organ inom Hanken. Jag fungerar i egenskap av min roll också som ordförande för Utbildningsutskottet.Ifall min post låter som något för dig så ta kontakt så berättar jag gärna mera!

 

Högskole- och Socialpolitik

Jag heter Christian Nygård och min uppgift i styrelsen är att ansvara för högskole- och socialpolitiken. Det innebär att jag bevakar våra medlemmars intressen och se till så att vår röst blir hörd. Högskolepolitiken handlar om att hålla kontakt med FSF och de andra studentkårerna och tillsammans jobba för att vi i framtiden ska ha den bästa möjliga utbildningen i Finland. Som socialpolitiskt ansvarig bevakar jag välmåendet bland kårmedlemmarna genom att t.ex. sitta med i SHVS olika organ. Man behöver inte ha någon förkunskap, bara en vilja för att vara med och påverka. Ifall du är intresserad av att vara med i styrelsen som högskole- och socialpolitiskt ansvarig, så tveka inte att kontakta mig för att höra mer!

 

Näringsliv och Projekt

Jag heter Edvard Björk och är Näringslivs- och projekt ansvarig i styrelsen. Till mina ansvarsuppgifter hör att fundera som ordförande för näringslivsutskottet och därmed ansvara för all kontakt med näringslivet. I praktiken betyder det att utveckla näringslivsutskottets verksamhet och förbättra våra kontakter till näringslivet. Näringslivsutskottet utvecklas hela tiden så att det bara knakar om det och vi har många projekt på gångs varav  Hanken Network Day är det största. Det är en mycket givande post där du både lär dig leda, sälja och ta hand om kunder. Just nu är ett ypperligt läge att ta över posten då vi har en klar struktur för vår verksamhet och ett motiverat utskott som vill förverkliga alla de visioner vi har. Jag kommer själv att fortsätta som en vanlig medlem i NU under inkommande och kommer att försöka hjälpa till så mycket jag kan. Tveka inte att kontakta mig ifall denna post låter intressant! Jag kan garantera att du kommer lära dig mera än du kan föreställa dig.

 

Förvaltning och Underhåll

Jag heter Amos Schalin och mitt ansvarsområde i styrelsen är Förvaltning och Underhåll. Jag har ansvar över våra utrymmen, upprätthåller bokningssystemet, övervakar att kårens lokaler hålls i trivsamt skick och att våra organ som använder utrymmena tar hand om dem, samt fungerar som kontaktperson mellan styrelsen och SHS Klubbar. Jag sitter med på husbolagets möten och fungerar också som kontaktperson till våra grannar KSO på andra sidan huset. Arbetet är mångsidigt och varierande. Det finns spännande projekt på kommande för nästa år. Det är fritt fram att kontakta mig i fall du är intresserad av att bli nästa FU!

 

Kommunikation

Mitt namn är Melina Weckman och jag ansvarar över studentkårens kommunikation och marknadsföring. Till mina vardagliga uppgifter hör att skicka ut vårt nyhetsbrev, updatera våra sociala media kanaler och leka med Photoshop och InDesign. Uppbyggandet och framförandet av SHS brand och visuella look är även någonting jag ansvarar över. Jag tar även hand om studentkårens e-post adresser, hemsidan SHS.fi som du för tillfället befinner dig på och svarar på mejl som kommer in till info@shs.fi. Arbetet är lärorik men framförallt roligt! Du behöver inte kunna allt från början, men ett öga för det visuella är bra att ha. Ifall du har intresse för posten är det bara att komma och knacka mig på axeln.