Årsfestkommittén 2019/2020 har blivit vald!

By Årsfestkommitten
14.05.2019

ÅFK 2019/2020 består av:

Alina Anderson

Sonja Wirén

Anton Nilsson

Taneli Immonen

Ida Andersén

Sophia Böckelman

Milena Elomaa

Emilia Donner

Vilma Mäkelä

Alexandrine Lindstedt

Lukas Ekman

Conny Huldin

Emma Lindvall

 

Grattis till de invalda och tack för alla ansökningar! ÅFK ser fram emot att se alla på SHS 111e årsfest den 24.2.2020!