Årsfestkommittén 2021 har valts!

By Årsfestkommitten
07.05.2020

ÅFK 2021 har valts och består av följande personer:

Ida Andersen

Julius Tallqvist

Sophia Böckelman

Taneli Immonen

Vilma Mäkelä

Jonna Schneider

Jonathan Lindholm

Ingrid Bärlund

Alexandra Karsten

Christoffer Hindsberg

Tor Kokwe

Pontus Kaisti

Eva Grönblad

 

Grattis till de invalda och tack för alla mycket starka ansökningar!

ÅFK ser fram emot att se alla på SHS 112:e årsfest den 24.2.2021!