Biz Potential Finland 2019

By Styrelsen
18.10.2019

VAD: Tävling för Finlands tuffaste kylterin
VAR: I Tammerfors
NÄR: 12.12. fr.o.m kl. 9.00
FÖR VEM: Till de ekonomistuderanden som är studerandemedlemmar i Finlands Ekonomer
VARFÖR: För att vi vill hitta Finlands tuffaste ekonomistuderanden. Kunnandet provas både inom teorin och i praktiken genom case-delen. Vid sidan om att ni får visa ert kunnande har ni också möjligheten att nätverka samt bekanta er med Danske Banks jobbmöjligheter. Priserna är värda deltagandet!

Mera information samt anmälningslänken hittar ni från: http://bit.ly/32qj9A0

Sista anmälningsdagen är 10.11.2019.