Casa Nostra 2019 har valts!

By Casa Nostra
18.12.2018

CN19 består av följande personer:

Camilla Eestilä

Ida Katajarinne

Sonja Lindström

Jonathan Lindholm

Sandra Uitto

Lyydia Määttänen

Patrik Engstrand

Henrik Saelan

Nicolas Arppe

Ville Haapanen

Max Stenberg

Malcom Lindevall

Emma Lindvall

Jonathan Eriksson

Oliver Palmberg

Alexandra Eriksson

Anette Vartio

Carl Bosson

Kim Söderblom

Kerttu Rautaheimo

Cecilia Hagelstam

Line Wester