Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

By Styrelsen
21.03.2019

Hanken har tillsammans med högskolorna, yrkeshögskolorna, studentorganisationerna och yrkesmässiga intresseorganisationer i Finland undertecknat ett ställningstagande gällande den kommande regeringens högskolepolitik. Ställningstagandet föreslår

• av regeringen givna långsiktiga riktlinjer för utbildnings- vetenskaps- och innovationspolitik
• ökade investeringar i forskning, utveckling och innovation
• åtgärder som förhindrar överlappning och främjar fokus på större helheter gällande finansiering
• utbildning och forskning väljs som huvudtemat för ordförandeperioden i EU

Läs mera via denna link.