Fullmäktigemöte 20.11 kl 17.00

By Styrelsen
12.11.2017

SHS fullmäktige kallas till fullmäktigemöte 20.11.2017 kl 17.00. Mötet hålls i lärarrummet i Hanken i Helsingfors och i rum V105 i Hanken i Vasa.

Detta är det så kallade valmötet, och på mötet kommer att behandlas styrelsebildarens förslag på styrelse 2018.

På mötet kommer också behandlas val av följande lediganslagna poster:

Ordförande för Casa Nostra
Skattmästare för Casa Nostra
Ordförande för Exchange committee
Ordförande för Informationskommittén
Ordförande för Äldremannarådet
Ordförande för Idrottskommittén
Ordförande för Programkommittén

Läs mer om ansökan till SHS styrelse här.

Läs mer om ansökan till förtroendevalspositionerna här.