Gulnäbbskommittén 2019 är vald!

By Gekko
01.04.2019

Gekko 19 består av följande personer:
Emma Blomster
Axel Harju
Alex Kolster
Alexander Holmström
Alexander Nordlund
Alexandra Berner
Alva Liljeroth
Carl Butilkin
Catarina Cawén
Elin Qvist
Ella Ukkonen
Emil Rönnberg
Emma Simberg
Felix Karlsson
Frida Oinonen
Janina Adlivankin
Jatta Leskinen
Jonas Madsén
Karl Håkans
Lotta Rautiainen
Lucas Forth
Mikaela Löfström
Olle Stillman
Oscar Grönlund
Taneli Immonen
Vanessa Ekstam

Det var ett svårt val då vi fick 50+ ansökningar där av alla var suveräna. Vi hoppas att varenda en av er vill söka till andra kommittéer med tanke på era underbara personlighet.