Informationskomittén söker nya medlemmar!

By Styrelsen
26.01.2018

Brinner du för media? Tycker du om att fotografera, skriva artiklar eller göra intressanta undersökningar? Eller är du intresserad av att få nyttig erfarenhet med program som Photoshop och InDesign? Kunde du till och med bli vår nya marknadsföringsansvarig?

Svarade du jakande på någon av dessa frågor är INK absolut någonting för dig! Vi sköter om alla möjliga uppgifter inom media, bl.a. studentkårens tidning Hankeiten och fotografering på evenemang.  Tidningen kommer att publiceras på nätet i framtiden och vi har fina planer om framtida utvecklingsidéer i form av allt från videointervju till podcast. Kom gärna med och påverka!

Man kan fokusera på en sak eller delta lite i allting. Det räcker att du har ett intresse för media, tidigare erfarenhet behövs inte. Men arbetet är såklart inte obelönat – vi ordnar allt från redaktionsmiddagar och interna fester till företagsbesök och utflykter!

Skicka en fritt formulerad ansökan till chefred@shs.fi där du berättar varför du vill med till INK och vad du är intresserad av att göra! Deadlinen är den 12.2. Verksamhetsperioden är fram till sommaren, varefter man får fortsätta på hösten! Vill man alltså komma och testa för en period är detta ett ypperligt tillfälle!

Till uppgiftsposterna hör bland annat:
– Skribenter
– Layoutare
– Fotografer
– Markandsföringsansvarig
– Illustratörer
– Korrekturläsare

Mvh,
Chefreds Silja Lehti och Elisabeth Björkman