Kom med och påverka i Hankens högsta beslutsfattande organ!

By Utbildningsutskottet
12.11.2018

Studentkåren söker nu nya medlemmar för att representera studerande i Hankens högsta beslutsfattande organ.  Se till att göra din röst hörd och se till att Hanken fortsätter som en av de främsta handelshögskolorna i Norden.

Till Universitetskollegiets uppgifter hör att övervaka Hankens styrelse, välja dess externa medlemmar , godkänna bokslutet samt verksamhetsplanen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet m.m. Universitetskollegiet fungerar alltså på det stora hela som Hankens fullmäktige och det man beslutar om där har alltså stor vikt för hur högskolan utvecklas både på kort och lång sikt. Universitetskollegiets arbetsspråk är svenska.

Universitetskollegiet består av 18 medlemmar. SHS har 6 st ordinarie platser och 6 st suppleantplatser i kollegiet. Mandatperioden från 1.1.2019- 31.12.2021 men vid behov kan man även avsäga sig platsen. Vi söker nu medlemmar till samtliga studerandeplatser inför den nya perioden.

Det du får ut av att vara medlem i Universitetskollegiet:

  • Övning i mötesteknik
  • Chansen att lära dig mer om och påverka Hanken
  • Erfarenhet av att sitta i ledning
  • Ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV

I utbyte förväntas det att du akivt deltar på mötena och sätter dig in i de ämnen som diskuteras. Du förväntas även rapportera till SHS utbildningsansvarige och delta i de saker som ordnas av Utbildningsutskottet. Uppdraget tar alltså inte allt för mycket tid men innebär mycket ansvar och ger värdefull erfarenhet för din framtid.

Om detta låter ens det minsta intressant se till att söka eller ta kontakt med mig på filip.styrstrom@shs.fi så berättar jag gärna mera! Deadline för ansökan är Tisdag 4.12 kl 12.00. Sätt också med om du kan tänka dig vara både ordinarie och suppleant.

Filip Styrström

Utbildningspolitik

Styrelsen 2018