Leder du en av SHS kommittéer 2019?

By Generalsekreterare
04.11.2018

Flera förtroendevalda väljs på Fullmäktigemöte den 14.11 kl 17.00. Ifall du vill att din fritt formulerad ansökan skickas till Fullmäktige med möteshandlingar i förväg, skicka den till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Läs mer om de lediga posterna nedan, sök, och var med och påverka hur SHS 2019 ser ut!

 

Sök till Ordförande & Skattmästare för Casa Nostra 2019

CN är SHS officiella festorgan med djupa traditioner och tycke för att ordna bra evenemang för kårmedlemmarna. CN består av presidiet bestående av ordförande, vice och skattmästare samt maximalt 19 övriga medlemmar.

CN söker nu ordförande samt skattmästare för 2019.

Frågor kan riktas till nuvarande CN ordförande Erika Ramberg och skattis Filip Jägerroos.

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl 17.00.

 

Sök till ordförande för Exchange Committee 2019

Att vara ordförande för Exchange Committee är extremt givande på många olika sätt. Du får chansen att lära dig samt utveckla egenskaper som du kommer ha nytta av i både professionella och personliga framtida sammanhang. Dina kunskaper av att organisera, planera och leda sätts på prov samt hur väl du samarbetar med andra människor och hanterar ansvar.

Om du vill utveckla dig själv och EC samt lära dig mer om kårverksamhet så sök till EC ordförande!

Mer information om EC hittar du här: https://www.shs.fi/studentkaren/karverksamhet/kommitter/?lang=sv

Om du har frågor angående EC:s verksamhet eller ordförandes uppgifter kan du kontakta nuvarande ordförande Jeanette Lindroos på jeanette.lindroos@shs.fi.

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl. 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl. 17.00. Ansökan skrivs på valfritt sätt.

 

Sök till ordförande för Programkommittén 2019

Att vara Programkommitténs ordförande är utmanande men samtidigt väldigt givande. Du får samla ihop ett fantastiskt team och tillsammans får ni planera och genomföra kårens mest unika evenemang. Att ordna evenemang som Skojrejs och Hanken Fashion Night är otroligt lärorikt och ger dig chansen att utveckla dina talanger som ledare och planerare. Samtidigt får du en massa nya kontakter både på kåren och i företagsvärlden. Du kommer även få ordna finare middagar för kårens intressenter.

Din huvudsakliga uppgift som Programkommitténs ordförande är att förbereda kommitténs verksamhet och tillsammans med ditt team förverkliga evenemangen.Du har en chans att introducera nya traditioner inom kommittén och på kåren genom att införa nya evenemang eller modifiera de gamla.

Ifall du har frågor angående uppgiften som PK ordförande så tvivla inte att kontakta Fanny Hindsberg via e-post, fanny.hindsberg@shs.fi.

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl 17.00.

 

Sök till Informationskommitténs ordförande 2019

Vill du lära dig allt om ansvaret över publiceringen av en tidning och mycket annat media relaterat på SHS? Vill du lära dig hur det är att ansvara över en fantastisk kommitté och få en möjlighet att leda underbara medlemmar samt medverka bl.a. i INK:s egen podcast, video proggis och annat intressant? Då kan du söka till INK:s ordförande!

  • Din huvudsakliga uppgift är att leda en kommitté och tillsammans med kommittén planare och utveckla Hankeiten samt andra media relaterade projekt som ni brinner för. Ordföranden har en stor inverkan i hur INK ser ut.
  • Arbetet ger dig enorm erfarenhet och du kommer att lära dig en hel del nytt som är nödvändigt för framtiden.
  • Du behöver ingen tidigare erfarenhet med INK eller annan erfarenhet i Kåren men intresse för media är önskvärt.  
  • Du väljer själv hur mycket tid och energi du sätter på INK, men man kan bra jobba och studera utan att din roll som ordförande känns för tung.
  • Förutom nyttiga kunskaper, får du en hel del mindre förmåner som t.ex. gratis inträde till fester och annat. (Vi berättar gärna mer)
  • Sist men inte minst: INKs ordförande får en hel del ansvar men också frihet p.g.a. att du är förtroendevald av fullmäktige

Ifall du har frågor angående uppgiften som INK ordförande så tvivla inte att kontakta Silja Lehti via e-post, silja.lehti@shs.fi.

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl 17.00.

 

Sök till idrottskommitténs ordförande 2019

Är du idrottskommitténs nya ordförande? Idrottskommittén ordnar roliga och olika sportrelaterade evenemang och aktiviteter. Ordföranden svara för kommitténs aktiviteter, medlemmar och att uppgifterna uppnås enligt kommittéreglementet. Under de senaste åren har IK bl.a. anordnat surfresor, ishockeymatcher, joggingrundor och flera andra evenemang. Har du nya idéer för SHS idrottsaktiviteter? Anser du att något kan förbättras? Om du har intresse att vara med i SHS roligaste och mest aktiva kommitté är detta en ypperlig chans!

Vid frågor gällande ordförandeposten eller kommittén kan du kontakta Jonathan Luomala (jonathan.luomala@shs.fi)

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl 17.00.

 

Sök till Äldremannarådets ordförande 2019

Äldremannarådet är ett rådgivande organ, bestående av tre till fem medlemmar, som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och delegationen.

Till äldremannarådets uppgifter hör:

– att följa upp och ge ändringsförslag för implementeringen av kårens vision, mission och strategi

– att bevara och utveckla studentkårens traditioner och kulturella arv

– att stöda studentkårsaktiva och kårens förvaltning, och främja kontinuitet

– att ge förslag på mottagare av förtjänsttecken och stipendier

Om du är intresserad av att vara ordförande för äldremannarådet 2018-2019 ska du skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter.

Frågor kan skickas till ordförande Jerker Salokivi (jerker.salokivi@shs.fi).

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 11.11 kl 11.00. Valet sker på fullmäktigemötet den 14.11 kl 17.00.