Leder du en av SHS kommittéer 2020?

By Generalsekreterare
07.11.2019

Flera förtroendevalda väljs på Fullmäktigemöte den 19.11 kl 17.30. Ifall du vill att din fritt formulerad ansökan skickas till Fullmäktige med möteshandlingar i förväg, skicka den till ansokan@shs.fi senast 16.11 kl 11.00. Läs mer om de lediga posterna nedan, sök, och var med och påverka hur SHS 2020 ser ut!

Följande posterna lediganslås:

Ordförande för Casa Nostra 2020

Skattmästare för Casa Nostra 2020

Ordförande för Exchange Committee 2020

Ordförande för Programkommittén 2020

Ordförande för idrottskommittén 2020

Ordförande för Informationskommittén 2020

Ordförande för Master´s Committee 2020

Ansökningar skickas till ansokan@shs.fi senast 16.11 kl 11.00. Det är också möjligt att ställa upp direkt på mötet utan att skicka en skriftligt ansökan. Valet sker på fullmäktigemötet den 19.11 kl 17.30.