Lediganslående – Generalsekreterare på Svenska handelshögskolans studentkår

By Styrelsen
23.10.2018

Tjänsten som generalsekreterare för Svenska handelshögskolans studentkår är lediganslagen. Vi rekryterar nu en samhällsintresserad person till en omväxlande och rolig arbetsplats i ungdomlig miljö, där det finns stora möjligheter att själv utforma sin arbetsbild och utveckla sitt nätverk och kunnande.

Som generalsekreterare  jobbar du tätt tillsammans med styrelsen och övriga förtroendevalda och fungerar som ett stöd för dessa. Du fungerar som mötessekreterare för studentkårens officiella organ, bereder ärenden och sköter kontakter med myndigheter. Du har hand om ekonomiprocesserna i samarbete med ekonomi- och förvaltningssekreteraren och lägger upp budgetplaner tillsammans med styrelsen och fullmäktige. Du upprätthåller kontakter till studentkårens intressenter, hit hör bland annat universitetet, andra studentkårer och företagskontakter. Du ansvarar också för studentkårens dokumenthantering och arkivering samt GDPR-process. Som generalsekreterare är du studentkårens enda heltidsanställda och din uppgift är att facilitera de förtroendevaldas uppdrag. På studentkåren jobbar också en ekonomi- och förvaltningssekretererare på deltid som du som generalsekreterare fungerar som förman för, detta är alltså ett ypperligt tillfälle för en individ att utveckla sig som ledare.

Vi söker en person som har ett kunnande inom både samhällsfrågor, ekonomi, förvaltning och juridik. Vi förväntar oss inte att du är en expert inom alla områden och uppskattar främst viljan att lära dig. Kännedom om studentkårsverksamhet samt högskolevärlden är en fördel, men inget krav. Du bör vara intresserad av att arbeta på en allmännyttig organisation som fungerar som intressebevakare för sina medlemmar, bland annat genom arbete inom högskolepolitiken. Vi förutsätter att du uttrycker dig obehindrat på svenska, finska och engelska.

Vi erbjuder en heltidstjänst i flexibel miljö. Till tjänsten hör sporadiska arbetsresor (inrikes) och en del kvällsarbete, men även möjligheten att nu och då ta en sovmorgon. Du får arbeta i en dynamisk och avslappnad miljö och bygga upp ett nätverk både inom den finlandssvenska och den finska sfären.

Skicka in din CV och ditt motivationsbrev med löneanspråk till adressen ansokan@shs.fi senast 04.11.2018 kl 18.00.

Närmare uppgifter fås av styrelseordförande Henna Konsti, henna.konsti@shs.fi, tel 040 4842160.