Näringslivsutskottet har valts!

By Styrelsen
11.01.2018

Följande personer är med i NU18:

Edvard Björk (Ordförande)
Siri Enckell
Filip Jägerroos
Niklas Lönnqvist
Christoffer Hindsberg
Saara Tukiainen
Sara Teräsvasara
Robert von Martens
Sophie Brück
Anna Kempe
Francesca Zilliacus
Tony Jälkö
Isak Lindén
Emil Lindholm