NESU-SHS söker nya medlemmar!

By NESU-SHS
07.09.2018

Vill du lära känna ekonomistuderanden från hela Finland och delar av Norden? Vill du vara med och ordna sitzer och andra evenemang både för dessa och andra Hankeiter, och även själv ha möjligheten att åka och sitza till alla de olika NESU-städerna? Vill du själv välja precis hur aktiv du vill vara? Bli inte och fundera utan sök genast med och bli NESU-aktiv!

För att slippa med i den fantastiska NESU-gemenskapen behöver du bara skicka en kort ansökan där du presenterar dig själv till nesu-shs@nesu.net senast 30.9.

Vadå NESU?
NESU-SHS är en medlemsorganisation i Nordiska Ekonomie Studerandes Union, som inkluderar studentkårer från en stor del av Finlands handelshögskolor. Utöver Finland räknas även Island och Estland till de mest aktiva länderna inom NESU. Unionen är till för att främja samarbetet mellan ekonomistuderanden i de olika skolorna, och detta görs genom att t.ex. ordna gemensamma sitzer, seminarier och fantasifulla stugveckoslut. Ett stort antal fartfyllda evenemang finns tillgängliga för alla Hankeiters glädje året runt, så många goda minnen och nya vänner garanteras!