Nya Masters’ Committee har valts!

By Masters' Committee
29.07.2019

De nya medlemmarna är:
Jannika Hesse
Jenny Silvennoinen
Jeanette Lindroos
Andre Joaquim
Rosa Palmgren
Nina Niemi
Judit Lindstedt

Gamla Medlemmar:
Laura Lehti
Anna Hedvall
Pernilla Wohlstrom
Rita Merisalo

Orfördande: Maggie Knorr