Oy Casa Security Ab söker nya styrelsemedlemmar

By INK
07.03.2018

Vill du vara med och utveckla ett riktigt företag? Oy Casa Security Ab, allas vår IB Bokhandel, söker nya, engagerade styrelsemedlemmar.

Trots att bokhandeln funnits till för studerande redan ett tiotal år utvecklas verksamheten fortfarande och under de senaste åren har IB framgångsrikt genomgått flera större förändringar. Vill just du vara med och påverka företagets framtid? Samtidigt får du god insikt i företagets alla delar och processer, för att inte glömma en ovärderlig erfarenhet att lägga till din CV.

Vi söker medlemmar med olika huvudämnen och erfarenheter. Det viktigaste är att du är intresserad av att lära dig om företaget och tar en aktiv roll i styrelsens arbete. Uppgiften som styrelsemedlem kräver tidsmässigt enbart några timmar i månaden.

Skicka en fritt formulerad ansökan och din CV (finska, svenska eller engelska) eller en hänvisning till din LinkedIn profil senast den 23 mars 2018 till jerker.salokivi@shs.fi. Eventuella frågor kan riktas till samma adress.

Jerker Salokivi
Styrelseordförande

————————————————————————————————————————

Oy Casa Security Ab is looking for new board members

Would you like to be part of developing a company? Oy Casa Security Ab, more commonly known as IB Bookstore, is looking for new, motivated board members.

Despite having been around for students for decades the company is constantly looking to develop and during recent years IB has successfully navigated through some larger changes. Would you like part of influencing the direction of the company’s future? You will also get a good insight into the company’s operations and valuable experience for you CV.

We are looking for individuals with diverse experiences and majors. We value a genuine interest to learn about the company and a willingness to actively take part in the boards work. Timewise the position only requires a few hours each month. The working language is Swedish.

If you are interested in the position you can send a freely formulated application and you CV (Finnish, Swedish or English) or a reference to your LinkedIn profile by the 23rd of March 2018 to jerker.salokivi@shs.fi. Any questions about the position can also be sent to the aforementioned email address.

Jerker Salokivi

Chairman of the board