Sök Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK

By Styrelsen
21.11.2017
Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i olika projekt, hobbyer eller i företagande? Har du funderat på att bygga vidare på detta, men saknar finansiering? Sök då Anders Walls Stiftelsens stipendium på 125 000 SEK senast 30.11!

År 2016 gavs stipendiet till Fredrika Gyllang och hon uppmanar hankeiter att söka stipendiet:

”Jag vill starkt rekommendera att ansöka om Anders Wall-stipendiet. Det är en enorm ära, omringad av inspirerande och ambitiösa individer, att motta stipendiet på Musikaliska i Stockholm. Att bli en del av Wallumni nätverket är som att bli en del av en större familj. Med en diversifierad grupp av stipendiater som har en hjälpande och öppen kultur, kan du vara säker på att få goda vänner och mentorer som stöd genom hela livet.”

Stipendiet är det största stipendiet som kan sökas av studerande vid Svenska handelshögskolan och kan användas till exempel för att vidareutveckla en idé eller till utbildning eller forskning på det internationella planet. I våras gavs stipendiet till Emil Rantatulkkila som skapat social media kanalen Pongfinity.

Stipendiet erbjuder möjligheten att knyta utmärkta kontakter och att skapa ett regionalt nätverk. Anders Wall stipendiaterna, Wallumni, från Finland, Sverige och Baltikum, träffas årligen i samband med stipendieutdelningen. Wallumni består idag av mer än 370 stipendiater. Läs mer på Wallumni-sidorna.

Skicka din ansökan senast 30 november 2017!

Fritt formulerade ansökningar med en motivering om varför just du skall få stipendiet skickas in till rektors sekreterare Camilla Segercrantz senast torsdagen den 30 november 2017 kl. 15. Ansökningar skall innehålla CV och studieutdrag samt eventuellt övrigt material du vill hänvisa till i ansökan. Ur ansökningen bör också framgå vad du tänkt använda stipendiet till.

Ansökningarna skickas till Camilla Segercrantz, camilla.segercrantz@hanken.fi. Skriv rubriken ”Ansökan: Anders Walls Stipendium” i e-postmeddelandets rubrikfält.