Sök med till CVN!

By Styrelsen
02.09.2019

Centralvalnämndens (CVN:s) uppgift är att övervaka och verkställa fullmäktigevalet, med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare. CVN består av fyra till åtta personer samt ordförande. Förutom valet ordnar CVN valdebatter, evenemang och skapar en marknadsföringsplan som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet. CVN upprätthåller även kontakten med centralvalnämndens representanter i Vasa.

Genom att vara med i CVN har ni chansen att få en insyn i hur ett val arrangeras vid SHS. Inom CVN har ni även möjligheten att utveckla självaste valprocessen med de andra medlemmarna i valnämnden. Det bjuds även på en tackmiddag åt medlemmarna i CVN, efter valet.

CVN ger dig möjligheten att utveckla dina kunskaper inom bl.a. Photoshop, arrangering av val och även inom diverse PR-grejer.

OBS! Man får inte ställa upp i fullmäktigevalet om man är medlem i CVN.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till jonatan.lang@shs.fi senast den 11.9.