Sök till Äldremannarådet

By Melina Weckman
09.01.2020

Är du taggad på att göra en sista sak på kåren? Då är äldremannarådet (ÄMR) någonting för dig.

Äldremannarådet är ett rådgivande organ, bestående av ordförande samt tre till fem medlemmar (varav hälften nya, hälften gamla), som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige.

Till äldremannarådets uppgifter hör:
– att följa upp och ge ändringsförslag för implementeringen av kårens vision, mission och strategi
– att bevara och utveckla studentkårens traditioner och kulturella arv
– att stöda studentkårsaktiva och kårens förvaltning, och främja kontinuitet
– att ge förslag på mottagare av förtjänsttecken och stipendier

dessutom kan ÄMR exempelvis sitta med i olika projektgrupper, ge kommenterarer och förslag till bland annat styrelsen och fullmäktige och fungera som ett bollplank för tankar och idéer.

Om du är intresserad av att fungera som medlem i äldremannarådet 2020(-2021), skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Berätta också varför just du vill vara medlem i Äldremannarådet och vad du kan bidra med.

Ansökan skickas till Äldremannarådets ordförande Melina Weckman (melina.weckman@shs.fi) senast den 24 januari 2020.