Sök till Centralvalnämdens ordförande

By Styrelsen
03.04.2018

Sök till centralvalnämndens ordförande 2018!

Varje år väljer studentkårens medlemmar nya fullmäktige genom allmänna, hemliga och proportionella val. Valet förrättas före den 15 november vid tidpunkt som före utgången av september fastställs av fullmäktige. Studentkårens styrelse utser vid valår före utgången av maj en centralvalnämnd i Helsingfors och en valnämnd i Vasa. Centralvalnämnden består av en ordförande samt fyra (4) till åtta (8) ordinarie medlemmar. Nu söks det efter en ordförande som sedan för fram ett förslag till styrelsen på resten av medlemmarna. Valnämnden i Vasa består av en ordförande samt fyra (4) till åtta (8) ordinarie medlemmar. Valnämndsmedlem skall vara en röstberättigad studentkårsmedlem.

Centralvalnämnden och valnämnden i Vasa ansvarar för informering och marknadsföring av fullmäktigevalet och valdatumet. Centralvalnämnden utfärdar kungörelser om valet, uppgör vallängden och fastställer slutgiltigt valresultatet i sin helhet samt sköter den praktiska valförrättningen i Helsingfors. Till stöd finns fungerande IT-system för elektronisk röstning. Studentkårens generalsekreterare fungerar som nämndens sekreterare och bistår också med det administrativa.

Vill du vara ordförande för centralvalnämmden?

Skicka in din ansökan till ansokan (a) shs.fi senast 9.4.2018 kl. 23.59