Sök till CVN

By CVN
10.09.2018

Centralvalnämndens (CVN:s) uppgift är att övervaka och verkställa valet, med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare. CVN består av fyra till åtta personer samt ordförande. Förutom valet ordnar CVN valdebatter, evenemang och skapar en marknadsföringsplan som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet. CVN upprätthåller även kontakten med centralvalnämndens representanter i Vasa.

Genom att vara med i CVN får du insikt i hur ett val arrangeras, samtidigt som du har möjlighet att utveckla hur hela valprocessen går till på SHS, tillsammans med en hiskeligt trevlig grupp. P.s. de bjuds på snäx och tackmiddag 😉

CVN ger dig en möjlighet att utveckla dina PR kunskaper (och nog annat också), vilket kan hjälpa dig i din framtidakårkarriär.

 

Skicka en fritt formulerad ansökan till ellen.soderman@shs.fi senast 14.9.