Sök till fullmäktiges presidium!

By Styrelsen
21.10.2019

Fullmäktiges presidium väljs på fullmäktiges första möte, det så kallade konstituerande mötet 6.11 kl. 14.00. Till fullmäktiges presidium hör fullmäktiges ordförande och två (2) viceordförande. Fullmäktiges andra viceordförande fungerar även som ordförande för Stora Utskottet (SU).

Varje studentkårsmedlem och före detta studentkårsmedlem är valbar till fullmäktiges presidium oberoende av om de har blivit invalda till fullmäktige. Minst en medlem av presidiet skall vara ordinarie ledamot av fullmäktige. Styrelseledamöter, ekonomirådsledamöter eller anställda får ej fungera i fullmäktiges presidium.

Ansökan och en skriftlig presentation ska skickas in till ansokan@shs.fi senast 1.11 kl 12.00 ifall du vill att din skriftliga ansökan delas med fullmäktigeledamöterna. Det är även möjligt att ställa upp på mötet utan att ha skickat in en skriftlig presentation.

Vid frågor kan man kontakta nuvarande Fullmäktigepresidiet.

Alina Anderson (ordförande) alina.anderson@shs.fi
Victor Bergström (första viceordförande) victor.bergstrom@shs.fi
Melina Weckman (andra viceordförande samt SU ordförande) melina.weckman@shs.fi