Sök till Informationskommittén!

By INK
03.05.2018

Brinner du för media? Tycker du om att fotografera eller skriva artiklar? Eller är du intresserad av att få nyttig erfarenhet med program som Photoshop och InDesign? Har du redan länge vilja prova på att hålla en podcast?

Svarade du jakande på någon av dessa frågor är INK absolut någonting för dig! Vi sköter om alla möjliga uppgifter inom media, bl.a. studentkårens tidning Hankeiten och fotografering på evenemang.  Dessutom har vi fina  utvecklingsidéer för hösten i form av allt från videointervju till podcast. Kom gärna med och påverka!

Man kan fokusera på en sak eller delta lite i allting. Det räcker att du har ett intresse för media, tidigare erfarenhet behövs inte. Men arbetet är såklart inte obelönat – vi ordnar allt från redaktionsmiddagar och interna fester till företagsbesök och utflykter!

Skicka en fritt formulerad ansökan till chefred@shs.fi där du berättar varför du vill med till INK och vad du är intresserad av att göra! Ifall du har frågor skicka de till samma adress, vi svarar gärna om du undrar något. Deadlinen är den 11.5. Verksamhetsperioden är fram till sommaren, varefter man får fortsätta på hösten. Vill man alltså komma och testa för en period är detta ett ypperligt tillfälle!

Till uppgiftsposterna hör bland annat:
– Skribenter
– Layoutare
– Fotografer
– Markandsföringsansvarig
– Illustratörer
– Podcast host

Mvh,
Chefreds Silja Lehti och Elisabeth Björkman