Sök till Institutionsrepresentant!

By Utbildningsutskottet
21.11.2018

Studentkåren söker nu nya ivriga studeranden till att verka som studeranderepresentanter i Hankens Institutionsråd för mandatperioden 2019-2021.  Som s.k. IR-reps fungerar du som den första kontaktpersonen för studerande när det gäller frågor som rör studier inom de specifika huvudämnena. Du deltar till en stor del till att övervaka och ge dina synpunkter som studerande på hur ämnet utvecklas, vilka kurser som går, schemaläggning och vilka professorer som anställs.

 

Vi söker nu enligt Hankens nya förslag:

 

 • 3 st ordinarie samt 3 st suppleanter till Redovisning & handelsrätt.
 • 3 st ordinarie samt 3 st suppleanter till Företagsledning & organisation.
 • 3 st ordinarie samt 3 st suppleanter till Finansiering & Nationalekonomi
 • 3 st ordinarie samt 3 st suppleanter till Marknadsföring & Logistik

 

Som IR representant får du förutom den stora möjligheten att påverka studierna också bli medlem i Utbildningsutskottet som en aktiv deltagare i kårverksamheten. I Utbildningsutskottet träffas vi på regelbunden basis för att diskutera studierelaterade ärenden över ämnesgränserna och på högre nivå inom Hanken.

 

Att vara IR-representant är en mycket lärorik post och en av de viktigaste som finns inom studentkåren då vår representation på Hanken står fastslagen enligt lag. Du får bland annat:

 

 • Chansen att verkligen påverka ditt huvudämne.
 • Lära känna professorerna och hur Hankens beslutsfattande på ämnesnivå går till.
 • Erfarenhet i mötesteknik och förberedande behandling av ärenden.
 • Chansen att jobba i ett team med andra engagerade människor.
 • Ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.
 • Möjligheten att vid utmärkt utfört uppdrag erhålla ett unikt akademiskt förtjänstecken.

 

Det vi förväntar oss av dig i sin tur är:

 

 • Du deltar i institutionsrådens möten (par gånger per läsår).
 • Deltar i Utbildningsutskottets program och möten (ca 1 per månad)
 • Delar vidare den information du får till styrelsens utbildningsansvarige.

 

Posten som IR-reps är alltså inte krävande men ger väldigt mycket tillbaka i form av både ansvarsroll och personlig utveckling med bra meriter för framtiden. Det går att vara på utbyte under mandatperioden och vid behov kan man också säga upp sin plats. Om du ens är det minsta intresserad eller har frågor så kontakta mig per email: filip.styrstrom@shs.fi så svarar jag gärna. Du kan förstås också komma till kåren och rycka mig i ärmen om det är något du undrar. Meddela också i ansökan om du kan tänka dig en suppleantroll.

 

Ansökans deadline är: 14.12. 2018 kl 12.00 och ansökan skickas till studier@shs.fi

 

Filip Styrström

Utbildningspolitik

Styrelsen 2018