SÖK TILL IR-REPS!

By Styrelsen
31.01.2018

Är du aktiv, intresserad av dina studier, och framförallt känner att du vill påverka på högskolan kan du vara just den person vi söker! Studentkåren söker nu nya studeranderepresentanter till följande institutionsråd:
– En suppleat till Finansiell ekonomi och statistik ( Helsingfors)
– En suppleant till Företagsledning och organisation (Helsingfors)
– En suppleant till Nationalekonomi (Helsingfors)
– Ordinarie samt två suppleanter till Redovisning och handelsrätt (Helsingfors)

Varje ämne på Hanken hör till en institution och dessa leds av institutionsråd (IR). Som medlem i institutionsrådet är du med och fattar de viktigaste besluten gällande just ditt ämne! Bl.a. dessa kan nämnas att förbereda studieplanerna och påverka vilka kurser som skall gå. Kom med och se till att studerandenas röst blir hörd!

Som IR-representant får du bl.a.
– Övning i mötesteknik
– Ett förtroendeuppdrag att sätta på din CV
– Chansen att lära känna Hanken och dina föreläsare bättre
– Möjligheten att påverka dina studier

I utbyte förväntas av dig:
– Att du deltar på möten som hålls ett par gånger per termin
– Att du rapporterar vad som hänt på mötena

Att vara IR-representant kräver alltså inte så mycket tid av dig samtidigt som du får värdefull erfarenhet av högskolan och för framtiden, samt en möjlighet att besluta hur studierna i just ditt huvudämne skall se ut.

Låter detta som något för dig? Skicka i så fall en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi. Ansökningarna gås igenom efter ansökningstidens slut, varefter alla sökande meddelas utfallet av ansökningen.

Ansökningstiden för IR-platserna går ut 26.2.2018

Filip Styrström, Styrelsen 2018
Utbildningspolitik