Sök till medlem för SHS Disciplinnämnd

By Utbildningsutskottet
19.03.2020

Ansökan har nu öppnat till SHS Disciplinnämnd, som söker nu en ordinarie medlem samt två suppleanter. Ansökande bör vara medlem i SHS och mandatperioden är två verksamhetsår.

Disciplinnämnden är ett beslutsfattande organ på studentkåren som består studentkårens inspektor samt fem ledamöter jämte suppleanter, varav tre ordinarie och tre suppleanter bör vara utexaminerade medlemmar av SHS, och de två övriga ordinarie och suppleant medlemmar bör vara närvaroanmälda när invalda.

 

Disciplinnämndens roll är att utreda ärenden som styrelsen anser är för känsliga för dom själv att lösa eller ifall situation kräver disciplinåtgärder, på grund av en medlems stadgebrytande eller ovärdigt uppförande.

 

Om det här låter som något för dig, skicka in en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi. Ansökningarna gås igenom efter ansökningstidens slut, varefter alla sökande meddelas om utfallet av ansökningen.

 

Ansöjningstiden för denna post går ut 1.4.2020 kl.16:00.

 

Eliott Tallqvist, Styrelsen 2020

Utbildningspolitik