Sök till SHS styrelse 2018!

By Styrelsen
05.11.2017

Brinner du för studentkårsaktivitet? Söker du nya utmaningar? Är du redo för det absolut roligaste och mest givande året på Hanken?

SHS styrelse söker nu nya styrelsemedlemmar till SHS Styrelse 2018. Själva ansökan öppnar då nästa styrelsebildare har blivit vald av fullmäktige, men den nuvarande styrelsen svarar gärna på frågor angående de olika styrelseposterna.

Läs me om de enskilda posterna nedan. Du når de olika representanterna på förnamn.efternamn@shs.fi.  

Kårordförande
Jag heter Karri Lumivirta och är styrelseordförande. Till min uppgift som ordförande hör att koordinera styrelsens arbete, överse verksamheten och föra studentkårens talan. Jag sitter också som SHS representant i Finlands Ekonomer och jobbar mycket med Finlands Studentkårers Förbund. Ifall du är intresserad att söka till styrelseordförande för nästa år så kan du gärna vara i kontakt, jag svarar gärna på alla frågor!

Utbildningspolitik
Mitt namn är Sofia Holm och min uppgift i styrelsen är utbildningspolitik. I praktiken betyder det att jag fungerar som länken mellan studentkåren och Hanken och bevakar våra medlemmars intressen med att sitta i olika arbetsgrupper inom Hanken. Ifall min post låter som något som skulle passa dig så berättar jag gärna mera!

Socialpolitik
Mitt namn är Alina Anderson och min uppgift i styrelsen är socialpolitik och idrott. Detta innebär att jag bevakar våra medlemmars välmående genom att t.ex. sitta med i SHVS olika organ. Ifall du är intresserad av att vara med i styrelsen som socialpolitiskt ansvarig – tveka inte att kontakta mig!

Näringsliv och Projekt
Jag heter Tomas Granholm och är Näringslivs- och projektansvarig i styrelsen 2017. Till mitt ansvarsområde i styrelsen hör bl.a. att anskaffa näringslivsintäkter, samt ordna diverse projekt under året som t.ex. mösspåläggningen av Havis Amanda. Ifall du är intresserad av att söka till styrelsen 2018, får du gärna kontakta mig!

Förvaltning och Underhåll
Jag heter Jens Nyström och mitt ansvarsområde i styrelsen är Förvaltning och Underhåll. Jag övervakar kårens budget, har ansvar över bokning av kårens utrymmen, ser till att kårens lokaler hålls i trivsamt skick, samt fungerar som kontaktperson mellan styrelsen och SHS Klubbar. Ifall du är intresserad av att vara nästa kungen på Casa, ta gärna kontakt

Kommunikation och Internationella ärenden

Mitt namn är Mia Palmgren och jag ansvarar över studentkårens kommunikation och marknadsföring, samt intressebevakningen av våra internationella studerande. Till mina vardagliga uppgifter hör att skicka ut SHS Newsletter, spamma på våra sociala media kanaler samt leka med photoshop och indesign. Uppbyggandet och framförandet av SHS brand och visuella look är även någonting jag ansvarar över.

Högskolepolitik
Jag är Petra Laiti och mitt ansvarsområde i styrelsen är högskolepolitik. Den högskolepolitiska posten innebär utåtriktad intressebevakning, vilket i praktiken betyder kontakt med olika samarbetsorganisationer, såsom Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och andra högskolors studentkårer. Det är min uppgift att såväl bevaka hankeiternas intressen i studerandeärenden som få vår röst hörd på en större plan.

Blev du intresserad? Ta kontakt, vi diskuterar gärna mera! 🙂