Sök till Unikollegiet!

By Styrelsen
18.11.2017

Vi söker nu en ordinarie representant och en suppleant till Unikollegiet! Som studeranderepresentant i universitetskollegiet är du med att utse de externa styrelsemedlemmarna i högskolans styrelse, högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Till uppgiften hör även att fastställa bokslutet och bevilja styrelsen samt rektorn ansvarsfrihet.

Universitetskollegiet består av 18 medlemmar (6 professorer, 6 representanter för den övriga personalen på Hanken och 6 studeranden med en personlig suppleant). Mandatperioden är till 31.12.2018, men studeranderepresentanten kan även avsäga sig från sin uppgift tidigare.

Som studeranderepresentant i universitetskollegiet får du:

  • Övning i mötesteknik
  • Erfarenhet av att sitta i en ledning
  • Ett förtroendeuppdrag att sätta på din cv
  • Chansen att lära känna din skola bättre.

Dessutom får du möjlighet att lära känna andra trevliga och duktiga studeranden.

I utbyte förväntas av dig att du deltar på mötena. Att vara studeranderepresentant i universitetskollegiet kräver alltså inte så mycket av din tid samtidigt som du får värdefull erfarenhet av skolan och för framtiden.

Vi har nu ledig anslagit en ordinarie plats och en suppleant och på hösten kommer vi att lediganslå några till platser och då kommer vi också sätta en deadline för ansökningarna.

Fundera på saken och ifall detta är något som intresserar dig så kan du ta kontakt med mig (Sofia Holm) sofia.holm@shs.fi så ger jag mera information om saken.

Ansökningar skickas till studier@shs.fi och deadline för ansökningar är 28.11.