Stipendier för utbytesstudier eller praktik utomlands

By Styrelsen
01.10.2019

Ekonomföreningen Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för utbytesstudier eller praktik utomlands som inleds våren 2020. Vi delar ut högst 25 stipendier à 300 euro.

Ansökan
Fyll i ansökan via www.niord.fi -> Bli medlem -> Juniormedlem -> Fyll i blanketten för stipendieansökan nere på sidan. Mera info om stipendiet på webben.

Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 17.10.2019.

Juniormedlem
Eftersom stipendiet endast beviljas åt Niords juniormedlemmar, kommer vi att föra in alla sökanden som juniormedlemmar i registret. Medlemskapet är gratis så länge du studerar.