Stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors

By Styrelsen
28.10.2017

Ekonomföreningen Niord rf lediganslår ett stipendium på 500 euro för studerande vid Hanken i Helsingfors.
Stipendiet delas ut under den solenna akten på SHS årsfest den 24 februari 2018.

Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synts i SHS eller i Hankens verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda projekt kan premieras.

Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan. Ansökan riktas till Niords stipendienämnd som beslutar om vem som får stipendiet.

Ansökningarna lämnas in till generalsekreteraren på SHS kansli. Sista inlämningsdag är den 1 december 2017.

E-post: gensek@shs.fi