Studerande värdesätter Hankens prestation på CSR frågor

By Styrelsen
22.01.2020

Förra året i november svarade Hanken studerande på hur de upplever att Hanken presterar när det gäller hållbarhet och tacklandet av samhällsutmaningar.

Hanken studerande svarade på Positive Impact Rating for Business Schools (PIR), en enkät som studerande på 51 topp universitet globalt svarade på hur de upplever att dess universitet förhåller sig till viktiga hållbarhets och samhällsutmaningar.

Resultaten visade att hankeiter upplever att Hanken presterar bra som institution som förebild för hållbarhet och förespråkar diverse samhällsutmaningar. Hanken placerades bland de 30 bästa bland universiteten som deltog i enkäten.

PIR är den första studien som mäter hur studerande förhåller till hur mycket goodwill ens universitet skapar på en samhällelig nivå. Enkäten mäter bland annat hur studeranden ser sitt universitet som en rollmodell, är kulturen uppmuntrade för att tackla CSR frågor och om hur undervisningen stöder studeranden att i framtiden kunna tackla frågor gällande hållbarhet och diverse samhällsutmaningar.

Du kan läsa mera om undersökningen här.