Studeranderepresentanter till Utbildningsrådet

By Utbildningsutskottet
14.01.2019

Vi söker nu tre (3) ordinarie studeranderepresentanter samt personliga suppleanter för dessa för mandatperioden 1.3.2019-31.12.2021.

Vad är utbildningsrådet?

Utbildningsrådet har uppkommit i samband med införandet av den nya förvaltningssinstruktionen, och uppgör tillsammans med forskningsrådet det nya akademiska rådet som ansvarar för frågor relaterade till undervisning och forskning.

Utbildningsrådets uppgifter är att som en del av det akademiska rådet att

• utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
• besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan
utbildning med antagning
• besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
• besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Fritt- men välformulerade ansökningar skickas till studier@shs.fi med deadline 23.1 kl. 10.00. Nämn gärna om du är intresserad av en ordinarie-, suppleantpost eller öppen för båda.

Ifall du vill veta mera vänligen kontakta utbildningspolitiskt ansvariga genom julius.tallqvist@shs.fi.