Svenska ekonomie studenters stiftelse – ansök om stipendie

By Styrelsen
16.11.2018

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) ändamål är att vara en förenande länk för studerande vid Svenska handelshögskolan och att stödja studerandes samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner. SESS uppfyller sitt ändamål bl.a. genom att dela ut understöd till studerande. Vid tidigare utdelningar har ändamål som främjar flera personer eller ett allmännyttigt syfte prioriteras framom personliga ändamål.

Ansök om understöd senast 28.11!

Din ansökan bör vara i PDF-format och innehålla uppgifter om vem som söker understöd och till vilket syfte. Ansökan bör också tydligt specificera hur stort belopp den är på samt hur beloppet skulle användas. Ange också i ansökan om det för ändamålet har beviljats understöd från andra instanser. Om ansökan är projektbaserat önskar vi att du i ansökan inkluderar en budget.

Stiftelsen kommer att meddela varje sökande separat om beslut om utdelning. Understödet betalas ut under december. Vänligen notera att stiftelsen kan kräva rapportering av understödets användning i efterhand.

Skicka ansökan till ansokansess@shs.fi

Frågor kan riktas till erik.kaunismaki@shs.fi