Två fullmäktigemöten 8.11

By Styrelsen
01.11.2017
  • SHS fullmäktige kallas till fullmäktigemöte 8.11. kl 16.00. Mötet hålls på lärarrummet i Helsingfors och i rum V105 i Vasa. Det är fullmäktiges konstituerande möte och på mötet behandlas val av fullmäktiges presidium och val av styrelsebildare.
  • SHS fullmäktige kallas till fullmäktigemöte 8.11. kl 13.00. Mötet hålls på lärarrummet i Helsingfors och i rum V105 i Vasa. På mötet kommer bl.a att behandlas en smärre revidering av kommittéreglementet. Det är sista mötet för fullmäktiges del och senare samma dag kommer nyvalda fullmäktige att ha sitt konstituerande möte.