Idag är det Institutionsrådet för marknadsföring och logistik som är i turen. Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

 

Prefekten för institutionen för marknadsföring och logistik heter Jaakko Aspara och våra studeranderepresentanter heter under mandatperionden 2016-2018 Robert Tenström, John Grönholm och Julius Tallqvist. Dessa har även alla sin personliga suppleant.

 

Du kan nå studeranderepresentanterna i IR för marknadsföring och logistik på addressen: ir.marknadsföring@shs.fi

 

Namn: Karl-Kristian (Kalle) Stuns

Ålder: 35

Huvudämne: Logistik och samhällsansvar

Är på slutrakan med studierna och arbetar som bäst med min gradu.

Varför sökte du till IR och hur har det varit hittills?

Sökte till IR representant för att få bättre insikt om hur kursutbudet och studieplanen bestäms inom mitt huvudämne. Samtidigt som jag får chansen att vara med och påverka lär jag mig även om Hankens organisationsstruktur och mötesförfaranden.

 

Namn: John Grönholm

Ålder: 28

Huvudämne: Marknadsföring

Varför sökte du till IR och hur har det varit hittills?

Sökte för att jag ville vara med och påverka hur mitt huvudämne sköts och utvecklas. Hittills har det varit intressant och man har fått vara med och påverka. Det har varit bra att få se bakom kulisserna, så att säga, hur allt fungerar.

 

Namn: Julius Tallqvist

Ålder: 21
Huvudämne: Marknadsföring
Varför sökte du till IR och hur har det varit hittills?

Jag sökte till IR eftersom jag var intresserad av att påverka och se hur institutionen fungerar inifrån. Eftersom jag nyligen valdes till uppdraget har jag inte ännu varit med om alltför mycket, men hittills har det varit spännande och mycket givande att sitta med på möten.

I IR för Marknadsföring och logistik har alla dessutom en egen suppleant; Wilma Halén, Sara Hemming och Pia Alfthan.

 

 

Du kan nå IR representanterna som helhet på ir.marknadsforing@shs.fi