Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Mötesreferat för styrelsemöte 15/2016

 

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 18.05.2017 kl. 10.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta

Petra Laiti

Alina Anderson

Tomas Granholm

Jens Nyström

Sofia Slotte

Marina Nygård

 

Mötet öppnades kl. 10.01

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

 

 • Kenneth Mattsson har valts till kvartalets Hankeit ( kvartal 1/2017)

 • Följande kurser har valts till årets kurs:

  • Årets språkkurs i Helsingfors: “5716-2 Suullinen yritysviestintä C, Mervi Vuolama-Ristola / Johanna Tanner”

  • Årets fördjupad kurs i Helsingfors: “22013 Managing Negotiations, Ville-Pekka Sorsa”

  • Årets språkkurs i Vasa: “5642-1-V Svenska som Modersmål: Muntlig kommunikation, Marina Bergström”

  • Årets fördjupade kurs i Vasa: “1711-V Lönsamhetsbedömning, Jesper Haga”

 • Posterna ordinarie och suppleant plats i universitetskollegiet lediganslås

 • Val av ordförande till centralvanlsnämnden remitteras

 • Marina Nygård, Generalsäkreterare, beviljas rätt att öppna värdeandelskonto

 • Gulnäbbskommittén beviljas 139,20€ i projektbidrag

Övriga ärenden:

 

 • Styrelsen har diskuterat jämställdhets- och trakasseriombudsanmälan om uttagningen till roddtävlingen.

Mötet avslutades kl. 10.42

The Student Union of Hanken School of Economics

 

Summary of board meeting 15/2017

 

Place: SEB, Hietaniemenkatu 7 A, II floor.

Time: 18.05.2017  at. 10.00

 

Present:

Karri Lumivirta

Petra Laiti

Alina Anderson

Tomas Granholm

Jens Nyström

Sofia Slotte

Marina Nygård

The meeting opened at. 10.01

 

The Executive Board decided the following during the meeting:

 

 • Kenneth Mattsson has been elected to Hankeit quarter (quarter 1/2017).

 • The following courses have been chosen for this year's course:

  • This year's language course in Helsinki: "5716-2 Suullinen yritysviestintä C, Mervi Vuolama-Ristola / Johanna Tanner".

  • This year's in-depth course in Helsinki: "22013 Managing Negotiations, Ville-Pekka Sorsa".

  • This year's language course in Vaasa: "5642-1-V Swedish as Mother tongue: Oral communication, Marina Bergström".

  • This year's in-depth course in Vaasa: "1711-V Profitability Assessment, Jesper Haga".

 • The posts, ordinary member and deputy member in the university college, allocates vacant.

 • The election of the chairman of the central electoral committee is being remitted.

 • Marina Nygård, General Secretary, is granted the right to open a value account.

 • The Freshman Committee is granted 139.20 € in project grants.

Other matters:

 

 • The Board has discussed the report regarding the rowing competition that came to the Equality and Harassment Ombudsmen.

The meeting ended at. 10.42