Svenska Handelshögskolans Studentkår

 

Mötesreferat för styrelsemöte 17/201

 

Plats: Epost möte

Tid: 08.07.2017 kl. 17-18

 

Närvarande:

Karri Lumivirta

Sofia Holm

Alina Anderson

Mia Palmgren

Jens Nyström

 

Mötet öppnades kl. 17.00

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

 

  • Styrelsen har valt en ny Master’s Committee ordförande

  • Styrelsen har valt offert för nya hemsidan

 

Övriga ärenden:

 

-

 

Anmälningsärenden:

 

-

Mötet avslutades kl. 18.00

The Student Union of Hanken School of Economics

 

Summary of board meeting 17/2017

 

Place: Email meeting

Time: 08.07.2017 at. 17-18

 

Present:

Karri Lumivirta

Sofia Holm

Alina Anderson

Mia Palmgren

Jens Nyström

The meeting opened at. 17.00

The Executive Board decided the following during the meeting:

 

- The Executive Board chose a new Master’s Committee president

- The Executive Board has chosen an offer for the new webpage

 

Other matters:

 

-

 

Notifications:

The meeting ended at. 18.00