Sök till centralvalnämnden 2017!

Varje år väljer studentkårens medlemmar nya fullmäktige genom allmänna, hemliga och
proportionella val. Valet förrättas före den 15 november vid tidpunkt som före utgången av september fastställs av fullmäktige. Studentkårens styrelse utser vid valår före utgången av maj en centralvalnämnd i Helsingfors och en valnämnd i Vasa. Centralvalnämnden består av en ordförande samt fyra (4) till åtta (8) ordinarie medlemmar. Valnämnden i Vasa består av en ordförande samt fyra (4) till åtta (8) ordinarie medlemmar. Valnämndsmedlem skall vara en röstberättigad studentkårsmedlem.

Centralvalnämnden och valnämnden i Vasa ansvarar för informering och marknadsföring av fullmäktigevalet och valdatumet. Centralvalnämnden utfärdar kungörelser om valet, uppgör vallängden och fastställer slutgiltigt valresultatet i sin helhet samt sköter den praktiska valförrättningen i Helsingfors. Till stöd finns fungerande IT-system för elektronisk röstning. Studentkårens generalsekreterare fungerar som nämndens sekreterare och bistår också med det administrativa. 

Vill du vara ordförande för centralvalnämmden? Vill du vara medlem i valnämnden?

Skicka in din ansökan till ansokan (a) shs.fi så fort som möjligt!