Svenska Handelshögskolans Studentkår 

Mötesreferat för styrelsemöte 23/2017

Plats: Epostmöte

Tid: 6.10.2017 kl. 12-15.00

Närvarande: 

Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm - medlem
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Mia Palmgren – medlem
Jens Nyström - medlem

Mötet öppnades kl. 12.00

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen godkände SHS:utlåtande till FSF:s förbundsmöte 2017.

 

Mötet avslutades kl. 15.00

 

The Student Union of Hanken School of Economics

Summary of board meeting 23/2017

 

Place: E-mail

Time: 

Tid: 6.10.2017 kl. 12-15.00

Present:

Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm - medlem
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Mia Palmgren – medlem
Jens Nyström - medlem

 The meeting opened at. 12.00

 

The Executive Board decided the following during the meeting:

  • The Executive Board approved SHS:s verdict for SYL's federation meeting 2017.

The meeting ended at. 15.00