Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 24 /2017

Plats: Casa Academica, tredje våningen, Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors

Tid: 11.10.2017 kl. 9.00

Närvarande:

Karri Lumivirta, Sofia Holm, Petra Laiti, Alina Anderson, Tomas Granholm & Jens Nyström

 Möte öppnades kl. 09.04

 Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:

 • Godkände proposition gällande diciplinreglemente
 • Godkände proposition gällande jämställdhetspolicydokumentet
 • Sofia Holm valdes till suppleant till Akademiska rådet
 • Caisa Lindblom valdes till ordinarie och Alina Anderson som suppleant medlem till institutionsrådet för marknadsföring & logistik
 • Majken Stenberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet för nationalekonomi
 • Max J. Nyberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet förför handelsrätt och redovisning

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

 • HankInvest klubbidragansökan: godkänns ej och istället anmodas HankInvest ansöka om projektbidrag
 • Styrelsen kommer att ha e-post möte
 • Styrelsen har gett ett utlåtande gällande FSFs förbundsmaterial.
 • Inbjudningar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Student Union of Hanken School of Economics

Summary of board meeting 24/2017

Place: Casa Academica, tredje våningen, Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors

Time: 11.10.2017 kl. 9.00

Present:

Karri Lumivirta, Sofia Holm, Petra Laiti, Alina Anderson, Tomas Granholm & Jens Nyström

The meeting opened at. 09.04

The Executive Board decided the following during the meeting:

 • The board approved proposition regarding discipline regulation
 • The board approved proposition regarding equality policy document
 • Sofia Holm was chosen to Academic counsel  
 • Caisa Lindblom and Alina Anderson was chosen to the institution for marketing and logistics
 • Majken Stenberg was chosen to the institution for economics
 • Max J. Nyberg was chosen to the institution for accounting and business law

 The executive board discussed

 • HankInvest application regarding club grant. They were informed to apply for project grant instead.
 • The board will have an email meeting
 • The board has given a statement regarding a meeting material for National Union of University Students in Finland federation meeting.
 • Invitations

 /Styrelsen 2017