Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank.

Öppethållningstider för Kårens Koppi:

Måndagar kl 12-14
Tisdagar 12-14
Torsdagar 10-12

Vid övriga tider vänligen kontakta personalen.

Generalsekreterare
Marina Nygård
gensek@shs.fi
+358 449 895 659

I ärenden som gäller fakturering:

Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Ida Andersén
ekonomi@shs.fi

Återbetalning av inköp:

Receiptcam.