Kansliet

Studentkårens kansli finns på Casa Academicas andra våning. Där jobbar studentkårens två anställda samt styrelsen. Studentkåren har också ett mottagningsrum på Hanken, Kårens koppi. Koppin finns nere i Skogen, bredvid IB. Där delas läsårsdekalerna till studiekorten ut vid terminsstarten. Du kan också få hjälp i ärenden relaterade till studiekortet Frank.

Öppethållningstider för Kårens Koppi:

Kårens koppi är undantagsvis öppen torsdag 17.1 och fredag 18.1 klockan 12-13.
Följande vecka är koppin öppen måndag-onsdag 13-15.

Vid övriga tider vänligen kontakta personalen.

Generalsekreterare
Anställnings processen är igåmg
gensek@shs.fi

I ärenden som gäller fakturering:

Ekonomi- och förvaltningssekreterare
Andreas Lindén
ekonomi@shs.fi

Återbetalning av inköp:

Receiptcam.