Studeranderepresentanter

Allmänna ärenden (eller om du är osäker vem du ska skicka åt): studier@shs.fi


Utbildningsrådet (Akademiska Rådet)

Som helhet: ar@shs.fi

Utbildningsrådets uppgifter är att som en del av det akademiska rådet att

– utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
– besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
– besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
– besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Ordinarie:
Melina Weckman
Alexandrine Lindstedt
Ida Söderback

Suppleanter:
Julius Tallqvist
Alina Anderson
Ellen Kuula

Universitetskollegiet
Ordinarie:
Filip Styrström
Julius Tallqvist
Christian Nygård
Alexandrine Lindstedt
Christoffer Backlund
Lina Svensson
Suppleant:
Henna Konsti
Eliott Tallqvist
Ellen Wulff
Alina Anderson
Ida Söderback
Erika Storfors

 

Institutionsråden (IR)

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet, även känt som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Vi har 3 studeranderepresentanter i varje institution och dessutom har alla dessa en personlig suppleant.

 

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Som helhet: ir.finansiellekonomi@shs.fi

Ordinarie:
Axel Snellman (Finansiering)
Elisabeth Björkman (Nationalekonomi)
Victor Bergström (Vasa)

Suppleanter:
Nicholas Vinberg (Finansiering)
Filip Styrström (Nationalekonomi)
Robin Eriksson (Vasa)

 

Institutionsrådet för företagsledning och organisation

Som helhet: ir.flo@shs.fi

Ordinarie:
Fanny Hindsberg (FLO)
Robin Kanerva (Entreprenörskap)
Lydia Nystén (Vasa)

Suppleanter:
Anton Nilsson (FLO)
Anna Hedvall (Entreprenörskap)
Sara Näs (Vasa)

 

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

Som helhet: ir.marknadsforing@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Grönlund (Marknadsf.)
Magnus Brunnsberg (Logistik)
Ida Söderback (Vasa)

Suppleanter:
Erika Ramberg (Marknadsf.)
Henna Rajala (Marknadsf.)
Michaela Andtbacka (Vasa)

 

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

Som helhet: ir.redovisning@shs.fi

Ordinarie:
Christian Nygård (Redovisning)
Karolina Rosenberg (Handelsrätt)
Saga Rosin (Vasa)

Suppleanter:
Emma Blomster (Redovisning)
Aurora Troberg (Redovisning)
Jonathan Biskop (Vasa)

 

Språkcentrets direktion:

Kontakt: dir.sprak@shs.fi

Ordinarie: Ellen Kuula
Suppleant: Johanna Mäkinen