Studeranderepresentanter

Allmänna ärenden (eller om du är osäker vem du ska skicka åt): studier@shs.fi


Utbildningsrådet (Akademiska Rådet)

Som helhet: ar@shs.fi

Utbildningsrådets uppgifter är att som en del av det akademiska rådet att

– utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
– besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
– besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
– besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Ordinarie:
Melina Weckman
Alexandrine Lindstedt
Ida Söderback

Suppleanter:
Julius Tallqvist
Alina Anderson

Universitetskollegiet
Ordinarie:
Julius Tallqvist
Alexandrine Lindstedt
Lina Svensson
Suppleant:
Henna Konsti
Eliott Tallqvist
Ellen Wulff
Alina Anderson
Ida Söderback
Erika Storfors

 

Institutionsråden (IR)

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet, även känt som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Vi har 3 studeranderepresentanter i varje institution och dessutom har alla dessa en personlig suppleant.

 

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Som helhet: ir.finansiellekonomi@shs.fi

Ordinarie:
Axel Snellman (Finansiering)
Elisabeth Björkman (Nationalekonomi)
Victor Bergström (Vasa)

Suppleanter:
Robin Eriksson (Vasa)

Filip Styrström (Nationalekonomi)

 

 

Institutionsrådet för företagsledning och organisation

Som helhet: ir.flo@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Byman (FLO)
Robin Kanerva (Entreprenörskap)
Lydia Nystén (Vasa)

Suppleanter:
Anton Nilsson (FLO)
Sara Näs (Vasa)

 

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

Som helhet: ir.marknadsforing@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Grönlund (Marknadsf.)
Magnus Brunnsberg (Logistik)
Ida Söderback (Vasa)

Suppleanter:
Erika Ramberg (Marknadsf.)
Henna Rajala (Marknadsf.)

 

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

Som helhet: ir.redovisning@shs.fi

Ordinarie:
Karolina Rosenberg (Handelsrätt)

Suppleanter:
Emma Blomster (Redovisning)
Aurora Troberg (Redovisning

 

Språkcentrets direktion:

Kontakt: dir.sprak@shs.fi