Historia

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) grundades år 1909, då med namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har kåren haft flera olika namn och verksamhetsformer; sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med högskolereformen år 1979.

Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess ca 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Hanken Svenska Handelshögskolan är medlemmar av SHS.

Studentkåren har sett en massa människor och händelser under sin snart 100-åriga historia. Här är en kort sammanfattning om mer eller mindre viktiga händelser från årens lopp. Uppgifterna har plockats bl.a. ur Hankeitens 50-årsjubileumsnummer samt ur 80-årsjubileumspublikationen och modifierats något där det har ansetts nödvändigt.

 

 • Historia

  1909 Högre svenska handelsläroverket inleder sin verksamhet
  1910 En gemensam lästimme hålls varje måndag för föreningens medlemmar
  1911 Man börjar ge ut en egen tidning kallad Niord
  1914 Ett eget föreningsband i vitt-svart-vitt anskaffas
  1924 En seniorklubb grundas inom Studentföreningen
  1927 In skrivs inte mindre än 86 studerande varav 21 är damer
  1929 Ombildas handelsläroverket till Svenska handelshögskolan och Studentföreningen till Studentkår (r.f.)
  1932 Spexoperan ”Mohrens sista suck” uppförs av studentkåren och blir en stor konstnärlig succé, men tyvärr en mindre ekonomisk sådan
  1934 I samband med Studentkårens 25-årsjubileum instiftas kårens lilla och stora förtjänsttecken
  1937 Den första egna sångboken trycks
  1939 Titeln diplomekonom och diplomkorrespondent antas av studentkåren
  1939 Seniorklubben blir NIORD
  1943 Årsfesten avbryts av ett fientligt bombanfall och kvällen tillbringas i Fazers källare
  1945 Praktikantutbyte mellan de Nordiska Studentkårerna påbörjas på Hanken
  1949 Studentkårens omsättning uppgår till 324 000 gamla mark
  1953 Kåren får lokaliteter i högskolebyggnaden
  1954 Första årsfesten i egen kårlokal
  1955 Hankens Officerare grundas
  1960 Kåravgiften är 30 mk/år
  1960 Mammutkarneval till förmån för flyktinghjälpen anordnas
  1960 Studentkårens understödsförening tillkommer med uppgift att lösa ”utrymmes- problemet”
  1961 Hanken sparkar in sig i Guinnes rekordbok med sparkbrädssparkarrekordet
  1962 Intressebyrån (IB) grundas och står till tjänst med renskrivning och duplicering av seminarieuppsatser och andra arbeten
  1963 Tomtanhållan inlämnas till Helsingfors stad
  1963 Ölkällaren ställs till studentkårens förfogande
  1964 Kårafton ordnas två gånger i veckan och Ölcci har öppet
  1965 Stadsstyrelsen erbjuder en tomt i högskolans omedelbara närhet
  1965 Klubben ”Akademisk Debatt –63” avslutar sin verksamhet
  1966 Kårmötet ersätts av kårfullmäktige som tillsätts genom allmänna val
  1966 Syföreningen Hanknål inleder sin (kortvariga) verksamhet
  1969 En officiell halvdagstjänst inrättas på kåren; posten kallas generalsekreterare
  1970 De första studeranderepresentanterna deltar officiellt i högskolans verksamhet
  1971 Kåren slutar kollektivprenumerera på Studentbladet
  1971 Hela 47% av de inträdessökande har finska som modersmål
  1972 Kårvalskandidaterna ställde för första gången upp under politiska paroller
  1972 SOS-Fadderklubb grundas
  1974 Kåren söker inträde i Svenska Studenters Intresseförening som utger Studentbladet
  1974 En halvsekelgammal dröm förverkligas då kåren flyttar in i egna lokaliteter i Casa Academica
  1974 Mammouthfesternas era är slut
  1975 Hanken förstatligas & studentkåren tar slutgiltigt plats i högskolans beslutande organ
  1976 Ekonomisekreterarposten inrättas på kåren
  1976 Programutskottet PUTTE grundas
  1977 Korrespondentlinjen avvecklas
  1977 Hankeiterna spelar biljard och flipper för FIM 5000/månad
  1977 Casa Nostra grundas av ”Guran” Kurtén
  1980 Svenska handelshögskolan grundas i Vasa
  1980 Hela 43.4% av de intagna hade allmänna vitsordet laudatur i studentbetyget
  1983 Nästan 10 000 studerande har skrivits in vid Hanken sedan 1909
  1987 International Helsinki Days ordnas för första gången
  1988 Kari Kairamo talar på SHS årsfest
  1990 Ben Schnitt utnämns till studentkårens hedersordförande
  1996 Studiema inleds i den nyrenoverade högskolebyggnaden
  1997 Rekryteramässan ordnas för första gången
  1998 Årets föreläsare -stipendiet grundas av studentkåren
  1999 Jarl Storgårds utnämns till studentkårens hedersordförande
  1999 En hankeit (Veikko Valli) väljs till Finlands Studentkårers Förbunds ordförande
  2012 Hanken Fashion Night blir en tradition
  2016 Årets kurs -stipendiet grundas av studentkåren
  2016 Studentkårens ’koppi’ öppnas på Hankens huvudbyggnad
  2018 Studentkåren renoveras och flyttar in i sina nyrenoverade lokaler
  2019

 • Kårordförande genom tiderna

  Ordförande av Kamratskapsförbundet och studentföreningen NIORD r.f.
  Nerdrum, Thorolf 1909
  Mikander, Henning 1909-10
  Forss, Rafael 1910-11
  Schildt, Holger 1911-12
  Idman, Carl 1912-13
  Catani, Harald 1913-
  Kommonen, Rolf 1913-14
  Strömberg, Paul 1914-16
  Hackman, Woldemar 1916-17
  Schybergson, Henrik 1917-18
  Hagström, Ossian A. 1918-19
  Kihlman, Åke 1919-20
  Söderström, Ragnar 1920-21
  Manns, Georg 1921-22
  Ahlberg, Bruno 1922-23
  Winqvist, Axel 1923-24
  Krogius, Birger 1924-25
  Alenius, Erik 1925-26
  Alfthan Thorsten 1926-27
  Ordförande av Svenska handelshögskolans studentkår
  Meinander, Thorolf 1927-29
  Frölander-Ulf, Erik 1929-30
  Meinander, Thorolf 1930-32
  Frölander-Ulf, Erik 1932-35
  Weckman, Carl-Gustaf 1935-36
  Rosenqvist, Harry 1936-38
  Weckman, Carl-Gustaf 1938-39
  Klussmann, Hans 1939-41
  Hemming, Brynolf 1941-43
  Wahlberg, Per-Olof 1943-44
  Lindfors, Åke 1944-45
  Lindblad, Kaj 1945-47
  Hohenthal, Harald 1947-48
  Andersson, Gösta G. 1948-53
  Strack, Sture 1953-55
  Schnitt, Ben 1955-59
  Backlund, Olof 1959-61
  Molin, Max G. 1961-63
  Åhman, Göran 1963-67
  Storgårds, Jarl 1967-72
  Höckerstedt, Torsten 1930-31
  Lihr, Holger 1931-31
  Weckman, Carl-Gustaf 1932-35
  Sandbacka, Lars 1936-
  Grönhagen, Boris 1936-38
  von Willebrand, Bror-Erik 1938-40
  Hemming, Brynolf 1941-42
  Lindfors, Åke 1943-44
  Ramm-Schmidt, Heinz 1944-45
  Ahlfors,Axel 1945-46
  Lindgren Nils 1946-47
  Fredriksson, Holger 1947-48
  Backlund, Olof 1956-57
  Lundström, Henrik 1957-58
  Lagerman, Göran 1958-59
  Thilman, Börje 1959-60
  Åhman, Göran 1960-62
  Holmberg, Björn 1962-63
  Riska, Rolf 1963-64
  Moberg, Frank 1964-65
  Uunila, Martin 1965-66
  Friskberg, Kaj 1966-67
  Lindgren, Carl-Johan 1967-68
  Bargum, Magnus 1968-69
  Rosenlew, Carolus 1969-70
  Hamro-Drottz, Filip 1970-71
  Björk, Olle T. 1971-
  Johansson, Bo 1971-72
  Teittinen, Pekka 1972-73
  Pyy, Héléne 1973-
  Eriksson, Rolf 1973-
  Hjelt, Johan 1973-75
  Sjöblad, Ulf 1975-
  Planting, Mikael 1975-
  Seege, Roger 1975-77
  Sevelius, Peter 1977-78
  Thulé, Anders 1978-79
  Tjeder, Peter 1979-80
  Weber, Göran 1980-81
  Kahila, Leena 1981-82
  Bensky, Leo-Dan 1982-83
  Magnusson, Jan 1983-
  von Troil, Holger 1983-84
  Aminoff, Philip 1984-85
  Arppe, Peter 1985-86
  Hertsberg, Patrik 1986-87
  Hisinger-Jägerskiöld, Barbara 1987-88
  Varjovaara, Miika 1988-89
  Berntzen, Caspar 1989-90
  Möller, Roland 1990-91
  Talvio, Petra 1991
  Kurtén, Anders 1992
  Rissanen, Ville 1993
  Wartiovaara, Markus 1994
  Vesikallio, Sanna 1995
  Eriksson, Jon 1996
  Perret, Thomas 1997
  Björkell, Micaela 1998
  Santavirta, Saku 1999
  Lindqvist, Carl 2000
  von Troil, Sten 2001
  Norrgrann, Anders 2002
  Backlund, Lotta 2003
  Andberg, Benjamin 2004
  Löfgrén, Ib 2005
  Wörlund, Alexander 2006
  Westersund, Carla 2007
  Storsjö, Oskar 2008
  Westerback, Pontus 2009
  Toukkari, Mikko 2010
  Gundersby, Cecilia 2011
  Savander, Rasmus 2012
  Stenberg, Erik 2013
  Lundström, Kennet 2014
  Hanhirova, Johannes 2015
  Sinnemaa, Rasmus 2016
  Lumivirta, Karri 2017
  Konsti, Henna 2018
  Lindén, Andreas 2019

 • Hedersmedlemmar

  Heikel, Felix (†) 1914
  Schildt, Hjalmar (†) 1917
  Krogius, Lars (†) 1925
  Lesch, Bruno (†) 1926
  Gesellius, Rudolf (†) 1934
  Stjernvall, Julius (†) 1934
  Wasastjerna, Johan Osvald (†) 1934
  Nordström, Arthur (†) 1939
  Pipping, Hugo E (†) 1944
  Gräsbeck, Walter (†) 1947
  Grönblom, Edgar (†) 1950
  Ramsay, Henrik (†) 1950
  Anderson, Amos (†) 1954
  Krogius, Birger (†) 1954
  Schybergsson, Henrik (†) 1955
  Hustich, Ilmari (†) 1960
  Olsson, Curt (†) 1962
  Meinander, Nils (†) 1967
  Olin, Carl-Erik (†) 1967
  Fougstedt, Gunnar (†) 1969
  Mickwitz, Gösta (†)
  1972 Aminoff, C G (†) 1974
  Julin von, Jacob (†) 1974
  Melin, Ingvar S 1977
  Petterson, Filip 1977
  Schnitt, Ben (†) 1977
  Storgårds, Jarl (†) 1977
  Cedercreutz, Magnus (†) 1978
  Riska, Olof (†) 1978
  Wahlbäck, Lars (†) 1984
  Åhman, Göran 1984
  Westerlund, Göran 1985
  Horn, Tankmar 1986
  Rehn, Elisabeth 1986
  Meinander, Göran (†) 1988
  Grönroos, Christian 1991
  Andersson, Gösta G (†) 1992
  Björklund, Felix 1993
  Bruun, Niklas 1994
  Lindberg, Harry 1994
  Hamro-Drotz, Filip 1995
  Airisto, Lenita 1998
  Lerviks, Alf-Erik 1998
  Grönroos, Christian 1998
  Tandefelt, Marika 1999
  Hjelt, Johan 1999
  Stenius, Marianne 2001
  Hertzberg, Patrick 2009
  Frisk, Mikael 2013

 • Ständiga medlemmar

  Vuolio, Aino, miss (†) 1951
  Andersson, Gösta G. (†) 1951
  Schnitt, Ben (†) 1960

  Backlund, Olof 1961
  Molin, Max G 1963
  Lindberg, Harry 1966
  Westerlund, Göran 1966
  Åhman, Göran 1968
  Johansson, Frideborg 1971
  Cedercreutz, Magnus (†) 1972
  Petterson, Filip 1972
  Tallberg, Peter 1972
  Vaenerberg, Jean-Henrik 1972
  Widing, Bengt 1972
  Storgårds, Jarl (†)1973
  Yli-Luopa, Erkki 1975
  Lindblad, Kaj (†) 1977
  Hellman, Bror (†) 1982
  Peltonen, Christer 1984
  Stockmann, Karl W 1984
  Björklund, Felix 1986
  Wahlroos, Björn 1986
  Gardberg, Martin 1990
  Hamro-Drotz, Filip 1990
  Hartwall, Erik 1994
  Andersin, Henrik 1998
  Hjelt, Johan 1998
  Tandefelt, Marika 1998
  Bergström, Stig-Erik 2001
  Hertsberg, Patrik 2001
  Pentti, Heikki (†) 2001
  Jonsson, Henrik 2002
  Boije af Gennäs, Johan 2002
  Bredenberg, Sten 2002
  Österberg, Marika 2003
  Liljeblom, Eva 2005
  Frisk, Mikael 2007
  Aminoff, Philip 2007
  Varjovaara, Mia 2009
  Taimitarha, Paul 2011
  Tallqvist, Torkel 2013

 • Inspektorer

  Inspektorer vid Kamratförbundet och studentföreningen NIORD r.f.
  Heinrichs, Alfred 1915-16
  Qvist, Walter 1916-18
  Damstén, Birger 1918-19
  Nordenstreng, Sigurd 1919-20
  Heinrichs, Alfred 1920-22
  Lindroos, Väinö 1922-26
  Nordström, Arthur 1926-27
  Inspektorer vid Svenska Handelshögskolans Studentkår
  Nordström, Arthur 1927-
  Rosberg, J.E. 1930-32
  Pipping, Hugo E. 1932-41
  Palmgren, Gunnar 1942-45
  Schybergson, Henrik 1945-54
  Hustich, Ilmari 1954-60
  Meinander, Nils 1960-62
  Fougstedet, Gunnar 1962-69
  Mickwitz, Gösta 1969-71
  Riska, Olof 1971-73
  Storgårds, Jarl 1973-74
  Riska, Olof 1974-77
  Storgårds, Jarl 1977-84
  Grönroos, Christian 1984-91
  Bruun, Niklas 1991-93
  Tandefelt, Marika 1993-02
  Liljeblom, Eva 2002-10
  Berglund, Tom 2010-13
  Spens, Karen 2014-16
  Martikainen, Minna 2016-

 • Kuratorer

  Meinander, Göran 1980-86
  Hamro-Drotz, Filip 1986-94
  Airisto, Lenita 1995-97
  Hjelt, Johan 1998-00
  Hertsberg, Patrik 2001-06
  Frisk, Mikael 2007-12
  Huber, Satu 2013-16
  Hisinger-Jägerskiöld, Barbara 2016-